СК спорт за всички “София в Европа”
Лицензиран спортен клуб от ММС с регистрационнен номер 204-009/30.01.2020
адрес: гр.София, ул. Цветна градина 4
Бул. 176541835
МОЛ Даниел Дуков

Дистанция Ранна регистрацияРегистрация
 08.01.2024 – 31.03.202401.04.2024 – 15.07.2024
57 km 55 € / 110 BGN65 € / 130 BGN
102 km 65 € / 130 BGN75 € / 150 BGN

Моля, преди да направите своята регистрация, прочетете внимателно инструкциите, които ще ви помогнат и улеснят при различните ситуации по време на подготовката и участието ви в L’Etape Bulgaria by TDF

L’Etape Bulgaria by TDF се провежда съгласно правилата на UCI, A.S.O., правилата на Българска Федерация Колоездене и предложенията за 2024 година, дадени от организатора.

Условията за участие в L’Etape Bulgaria by TDF са предмет на Общите условия на състезанието и са задължителни за всеки регистриран участник в събитието.

Всеки участник в L’Etape Bulgaria by TDF ще стартира на своя собствена отговорност и риск! Всеки участник е лично отговорен за решението си относно физическото си състояние и за способността да завърши цялото разтояние в избраната категория.

Запазвайки духа на Tour във дългата дистанция the Race (102 км), разрешени са само шосейни и гравел велосипеди с шосейно кормило.

За дистанцията на късото трасе Ride (57 км) са разрешени всички велосипеди, включително планински велосипеди, гравел, туристически и трекинг велосипеди.

Велосипеди с Дискови колела, Tri или Aero кормила не са разрешени.

По време на състезанието е препоръчително да не слушате музика и да не носите слушалки от съображение за безопасност.

Съгласно правилата на A.S.O. и UCI приемането на подкрепителни напитки е разрешено само в зоните на подкрепителните пунктове.

Всички участници трябва да спазват инструкциите на съдиите, маршалите и организаторите.

Нарушаването на тези правила може да доведе до дисквалификация!

Регистрирането за Събитието може да се извърши само в платформата за регистрация в сайта на състезанието .

Всички регистрации за събитието са лични, окончателни и неотменими и суми не могат да се възстановяват при никакви обстоятелства, освен ако изрично не е упоменато в Правилата.

Състезателните номера не могат да бъдат прехвърляни при никакви обстоятелства.
Всеки, който прехвърли състезателния си номер на друго лице, ще носи отговорност в случай, че последното е жертва или причини инцидент по време на състезанието.
Организацията отхвърля всякаква отговорност, ако възникне такъв инцидент.

Всяко лице, което желае да участва в Събитието, приема предварително да се запише като член на регистрационната платформа.

В резултат на това участникът трябва да попълни регистрационната форма и да приеме безусловно Условията за ползване и Политиката за поверителност.

Участникът се задължава да попълни само информацията, отнасяща се до неговата самоличност.

След направената онлайн регистрация, имате избор да платите по електронен път с Кредитна карта и през Epay и на касите на Easypay

Ако платите регистрационната си такса с Кредитна карта, Epay или Easypay, а не си получите стартовия пакет и по някаква причина не можете да участвате, таксата за регистрация не може да бъде възстановена.

Потвърждавам, че правата за пропорционално използване на името ми, гласа, снимки или видео материали принадлежат на организатора, включително всички видове реклама по радио, телевизия и интернет, както и други рекламни активности на организатора.

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В L’Etape Bulgaria by TDF анонимността на нашите регистрирани състезатели , защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни .

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

 

1.СЪБИРАНЕ ,ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове , вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при ригистриране за участие в L’Etape Bulgaria by TDF, като попълните регистрационната ни форма , това са : Име и Фамилия ,Година на раждане Град СтранаТелефон , Имейл адресПол , Дистанция

Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на състезанието L’Etape Bulgaria by TDFсъбира ,обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистанции .

– Година на раждане – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по дистанции ;

– Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в L’Etape Bulgaria by TDF

– Страна – необходима за изготвяне на статистически анализ на участниците в L’Etape Bulgaria by TDF

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“ , дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието ;

– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже;

– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в L’Etape Bulgaria by TDF ;

2.Съхраняване на данни

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

  1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

 

  1. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранене на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопастност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

  1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в L’Etape Bulgaria by TDF, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писменно желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

  1. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА L’Etape Bulgaria by TDF

L’Etape Bulgaria by TDF не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в L’Etape Bulgaria by TDF по дистанции.

  • Моля, да се запознаете с Общи условия на състезанието,
  • Моля, попълнете формата с латински букви.
  • След завършване на регистрацията ще получите потвърждение.
  • Срокът за плащане на такса участие с Easypay и Epay е 3 календарни дни.
  • Ако таксата не е платена в срок - регистрацията се анулира

Информация за регистрация:

Лиценз:

Дистанция:

Размер на Джърси:

Начин на плащане:
Можете да платите с: