Онлайн регистрацията е преустановена.

Възможност за късна регистрация на 28.07 и 29.07 в офиса на състезанието във Велинград.