Регистрации за Събитието могат да се извършват само в платформата за регистрация, след като регистрацията бъде отворена.
Всяко лице, което желае да участва в Събитието, приема предварително да се запише като член на регистрационната платформа.
В резултат на това участникът трябва да попълни регистрационната форма и да приеме безусловно Условията за ползване и Политиката за поверителност.
Участникът се задължава да попълни само информацията, отнасяща се до неговата самоличност.
Организаторът може да организира специални оферти, които могат да ви дадат намаление на цената на вашия състезателен номер.
Всички регистрации за събитието са лични, окончателни и неотменими и суми не могат да се възстановяват при никакви обстоятелства, освен ако изрично не е упоменато в Правилата.
Всяка регистрация води до състезателен номер. Състезателните номера не могат да бъдат прехвърляни при никакви обстоятелства.
Всеки, който прехвърли състезателния си номер на друго лице, ще носи отговорност в случай, че последното е жертва или причини инцидент по време на състезанието.
Организацията отхвърля всякаква отговорност, ако възникне такъв инцидент.